Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
(6-7 maja 2017)
fot. Grzegorz Matejczuk
foto_001.jpg
foto_002.jpg
foto_003.jpg
foto_004.jpg
foto_005.jpg
foto_006.jpg
foto_007.jpg
foto_008.jpg
foto_009.jpg
foto_010.jpg
foto_011.jpg
foto_012.jpg