Etap rejonowy Konkursu
Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej (13.01.2014)
fot. Jolanta Karwowska
foto_001.jpg
foto_002.jpg
foto_003.jpg
foto_004.jpg
foto_005.jpg
foto_006.jpg