Dziennik elektroniczny
 
 

 

 

"RECYCLING"
Gra edukacyjna
 
Poczta użytkowników
Szkoła
 
Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014


W roku szkolnym 2016/2017
w zdobywaniu wiedzy wspierają nas:


NauczycielNauczane
Przedmioty
Dodatkowe
obowiązki
Kowalska - Wróbel Joannajęzyk polskiDyrektor szkoły
Kowalczyk JoannaplastykaWicedyrektor szkoły
Mamcarz WojciechmatematykaWicedyrektor szkoły
Banaś Barbarajęzyk angielskiPrzewodnicząca Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
Belniak LeszekmatematykaKoordynator konkursu "Kangur";
Opracowywanie dyżurów międzylekcyjnych
Bieliński Eugeniuszmatematyka; informatykaArchiwizacja imprez szkolnych;
Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
Dąbrowski Grzegorzwychowanie fizycznePrzewodniczący Zespołu Nauczycieli WF
Duda Stellamatematyka; informatyka 
Dmowski Piotrwychowanie fizyczne 
Gruszecka Sylwiajęzyk angielskiKronika Szkoły
Jakoniuk-Wojtuś KatarzynamuzykaChór Szkolny
Jarząb Edytawychowanie fizyczneKoordynator Projektów Edukacyjnych;
Opieka nad Samorządem Szkolnym
Jóźwiak AndrzejhistoriaKoordynator działań w zakresie
wychowania patriotycznego;
Archiwizacja imprez szkolnych
Kędzia Magdalenajęzyk angielskiRedakcja gazetki szkolnej
Kordowski Rafałjęzyk angielskiArchiwizacja imprez szkolnych;
praca przy projekcie "Trzymaj formę"
Kulik Pawełwychowanie fizyczne 
Ługowska Agnieszkachemia; fizykaRzecznik Praw Ucznia;
Koordynator do spraw imprez szkolnych i pozaszkolnych;
praca przy projekcie "Trzymaj formę";
członek Zespołu Do Spraw Monitoringu
i Ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
Opracowywanie rocznego planu lekcji
Łukasiewicz Małgorzatabiologia; WDŻKoordynator do spraw egzaminów gimnazjalnych
Machelski Krzysztof OMI religia 
Maciejak EwafizykaKoło Wolontariatu
Małaszek KrzysztofinformatykaKoordynator szkolnej strony internetowej;
Administrator Biuletynu Informacji Publicznej;
Redakcja gazetki szkolnej
Markowski Michałwychowanie fizyczne 
Matejczuk GrzegorzgeografiaOpracowywanie dyżurów międzylekcyjnych;
praca przy projekcie "Trzymaj formę"
Matusik - Rolińska Beatahistoria; plastyka 
Murek Barbarajęzyk polskiPrzewodnicząca Zespołu Do Spraw Monitoringu
i Ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
praca w Komisji Statutowej
Pietrzak Agnieszkajęzyk niemiecki 
Popławska - Jóźwiak Agatajęzyk polskiLider WDN;
członek Zespołu Do Spraw Monitoringu
i Ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
praca w Komisji Statutowej
Raubo Leszektechnika 
Rostkowski GrzegorzmuzykaChór Szkolny
Spyrzewska Beatajęzyk rosyjski;
język polski
Przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych
Staręga Grzegorzwychowanie fizyczneKierownik Obiektów Sportowych
Szaniawska Sylwiajęzyk niemiecki 
Szmeja - Mironiuk Karinawychowanie fizyczne 
Targońska Joannajęzyk niemieckiOpieka nad Pocztem Sztandarowym;
Koło Wolontariatu
Terebus Katarzynajęzyk angielskiOpieka nad Samorządem Szkolnym;
Koordynator konkursów językowych
Wasak Marcinwychowanie fizyczne 
Wojtkowska Wandajęzyk polski 
Woźniak MałgorzataPedagog SzkolnyPrzewodnicząca Zespołu Wychowawczego;
Koło Wolontariatu
Wrzosek MiłosławamatematykaPrzewodnicząca Zespołu
Nauczycieli Przedmiotów
Matematyczno-Przyrodniczych;
Opracowywanie rocznego planu lekcji
Wyżywniak Grzegorzhistoria; WOSOpieka nad Pocztem Sztandarowym;
Koordynator do spraw bezpieczeństwa;
Opracowywanie dyżurów międzylekcyjnych
Zbaracka Bożenareligia 
Żylak RenataBibliotekarzKoło Przyjaciół Biblioteki

Copyright by xFizzer 2006 - 2014
All rights reserved