Dziennik elektroniczny
 
 

 

 

"RECYCLING"
Gra edukacyjna
 
Poczta użytkowników
Szkoła
 
Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014


OPŁATY ZA OBIADY
Koszt abonamentu za LISTOPAD wynosi: 73,50 zł (21 x 3,50 zł)


- opłata w kasie u Pani Intendentki:

27.10.2017 - 31.10.2017 w godz. 7:00 - 11:00 oraz 13:30 - 14:00
(w czasie wydawania obiadu wpłaty u Pani intendentki nie będą przyjmowane)
Po 31.10.2017 wpłaty nie będą przyjmowane!


- opłata przelewem:

15 - 25 października

wpłaty dokonane po tym terminie
będą zwracane na konto wpłacającego


Rachunek bankowy:

ING Bank Śląski 28 1050 1953 1000 0023 5335 4497
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. gen. Orlicz-Dreszera 3
08-110 Siedlce


Zasady dokonywania przelewów:

1) Przelewu należy dokonywać wyłącznie do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który dokonujemy wpłaty. (wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym przelew za obiady za miesiąc styczeń należy wykonać w dniach 2 - 5 stycznia)

2) W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc: np. Jan Kowalski klasa 3a obiady za październik

Jeżeli dziecko nie będzie korzystało ze wszystkich obiadów w danym miesiącu należy wpisać: np. Jan Kowalski klasa 3a obiady za październik bez dnia: 15 i 21.

Wpłaty bez podania nazwiska dziecka i klasy będą zwracane na konto z którego wpłynęły.

3) Odpłatność za jeden obiad wynosi 3,50 zł (cena może ulec zmianie o czym będziecie Państwo poinformowani)

4) Cena pełnego abonamentu za dany miesiąc będzie podawana na stronie szkoły i tablicy ogłoszeń dla rodziców

5) Abonamenty będą wydawane:

- osobom opłacającym przelewem w dniach od 27 - końca danego miesiąca

- osobom opłacającym bezpośrednio u intendentki w dniu zapłaty.


6) Przy wpłatach przelewem nie ma możliwości dokonywania odpisów za poprzedni miesiąc.


Z poważaniem dyrekcja SP 5


Copyright by xFizzer 2006 - 2014
All rights reserved